top of page

רקע מקצועי

 

הסמכה להדרכה בפסיכולוגיה קלינית, השירות הפסיכולוגי, דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר, אוניברסיטת תל אביב.

התמחות בפסיכולוגיה קלינית, המרכז לבריאות הנפש 'גהה', שירותי בריאות כללית.

התמחות בפסיכולוגיה קלינית, השירות הפסיכולוגי, דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר, אוניברסיטת תל אביב.

התמחות בפסיכולוגיה רפואית, שרותי בריאות כללית, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים.

המרפאה להפרעות חרדה, שרותי בריאות כללית, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים.

המרפאה לרפואה פסיכולוגית, המכון הנפרולוגי, היחידה האורולוגית, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים.

המרכז הקהילתי לבריאות הנפש, פתח תקווה, משרד הבריאות.

המרפאה לרפואה פסיכולוגית, המכון הנפרולוגי, אשפוז יום שיקומי.

המרכז לבריאות הנפש "גהה", שרותי בריאות כללית.

הכשרות והשתלמויות

קורס היפנוזה, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים, בהנחייתו של דר' אילן אברמוביץ.

סדנא בטיפול מבוסס מנטליזציה, בהנחייתם של אילן דיאמנט ויואב ברושי, המרכז למנטליזציה בישראל.

סדנא בטיפול דיאדי, מרכז "שניידר" לרפואת ילדים, בהנחייתה של רעיה אבימאיר-פת.

רקע אקדמי

פסיכולוגיה קלינית של המבוגר, אוניברסיטת תל אביב, החוג לפסיכולוגיה.

(MA) פסיכולוגיה רפואית מיקוד ילדים- בהצטיינות, המכללה האקדמית תל אביב יפו, בית הספר למדעי ההתנהגות.

(BA) פסיכולוגיה ומדע המדינה אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה.

 

הוראה

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), החוג למדעי ההתנהגות, תרגול קבוצתי, הדרכת פרקטיקום, (MA).

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), החוג למדעי ההתנהגות, תרגול קבוצתי, ראיון ככלי אבחוני וטיפולי, (MA).

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), החוג למדעי ההתנהגות, עוזר הוראה – מבוא לפסיכותרפיה של הילד (MA).

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), עוזר הוראה – סמינר בשיטות מחקר כמותניות (MA).

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), החוג למדעי ההתנהגות. מרצה, סדנא בשיטות מחקר (BA).

המכללה האקדמית תל אביב יפו (MTA), עוזר הוראה, סטטיסטיקה למדעי ההתנהגות (BA).

המרכז הבינתחומי הרצליה (IDC), החוג הבינלאומי לתקשורת (BA) תרגול פרונטאלי באנגלית, סטטיסטיקה ויישומי מחשב.

המרכז הבינתחומי הרצליה (IDC), החוג לתקשורת (BA)  תרגול פרונטאלי, סטטיסטיקה ויישומי מחשב.

איגודים מקצועיים

אפקים - אגודה לפסיכולוגיה קלינית יישומית-מדעית בישראל

הפ"י - הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

הדר יוסף, תל אביב

 שי בנבנישתי, פסיכולוג בתל אביב, טיפול פסיכולוגי, חרדה, דיכאון, קשיים רגשיים, פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוג קליני
 שי בנבנישתי, פסיכולוג בתל אביב, טיפול פסיכולוגי, חרדה, דיכאון, קשיים רגשיים, פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוג קליני

צור קשר :

054-4731604

 שי בנבנישתי, פסיכולוג בתל אביב, טיפול פסיכולוגי, חרדה, דיכאון, קשיים רגשיים, פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוג קליני

דואר אלקטוני :

shaytherapy@gmail.com

© 2014 כל הזכויות שמורות לשי בנבנישתי. התכנים המופיעים באתר אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה

bottom of page